Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkursy i olimpiady

30 listopada, 2012 - 08:04
Sukces uczennic z XIV LO im Staszica w Warszawie na Pierwszej Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej dla Dziewcząt
30 listopada, 2012 - 08:04
Warszawski licealista Jakub Nagrodzki nagrodzony na największych na świecie targach uczniowskich projektów naukowych Intel ISEF
30 listopada, 2012 - 08:04
Wyniki warszawskich uczniów w VI Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów
30 listopada, 2012 - 08:04
Złoty medal dla Michała Pacholskiego na 43. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Tallinie
wcześniej, Michał Pacholski z XIV LO im. Stanisława Staszica, został tegorocznym laureatem polskiej 61. edycji Olimpiady Fizycznej.
July 21-30, 2012 • Washington, DC • United States of America
30 listopada, 2012 - 08:04
4 medale przywieżli polscy uczniowie z Olimpiady Chemicznej w Waszyngtonie
Grzegorz Rak z warszawskiego II LO im. Stefana Batorego wywalczył medal brązowy. W Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej 44th International Chemistry Olympiad (Icho) rokrocznie biorą udział najzdolniejsi uczniowie szkół średnich. Konkurs obejmuje zagadnienia chemii analitycznej, biochemii, chemii nieorganicznej i organicznej, chemii fizycznej i spektroskopii.
30 listopada, 2012 - 08:04
Sukces warszawskich uczniów na XXVI Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu
30 listopada, 2012 - 08:04
Festiwal Młodych Naukowców E(x)plory
Festiwal Młodych Naukowców E(x)plory to święto polskiej nauki – tej z niedalekiej przyszłości. To miejsce spotkania młodych odkrywców z naukowcami, przedstawicielami biznesu oraz twórcami nowych technologii.
30 listopada, 2012 - 08:04
Olimpiada Medialna
Zaproszenie dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
30 listopada, 2012 - 08:04
Przemysław Mróz złotym medalistą 3 Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki
Najlepszy wynik z polskiej reprezentacji uzyskał uczeń z VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
30 listopada, 2012 - 08:04
Sukcesy warszawskich uczniów na VI Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów
Trzech uczniów gimnazjów warszawskich w gronie najlepszych
30 listopada, 2012 - 08:04
Uroczyste wręczenie wyróżnień laureatom ogólnopolskich konkursów i olimpiad – uczniom szkół warszawskich
30 listopada, 2012 - 08:04
Olimpiada gier podwórkowych na Pradze
Dzisiaj na warszawskiej Pradze,
30 listopada, 2012 - 08:04
Sukcesy polskich uczniów na XIX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w Chorwacji
Dwa złote medale i dwa brązowe dla naszych genialnych programistów
30 listopada, 2012 - 08:04
Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego
Zaproszenie dla wszystkich chętnych uczniów klas V-VI szkół podstawowych m.st. Warszawy
30 listopada, 2012 - 08:04
Warszawscy olimpijczycy 2010
W dniu 11 czerwca br. w Sali Teatralnej Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie przy ulicy Szegedyńskiej 9a odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodowych.
30 listopada, 2012 - 08:04
Warszawscy olimpijczycy
Władze samorządowe uhonorowały najzdolniejszą młodzież stolicy
30 listopada, 2012 - 08:04
Stefan Józefowicz laureatem XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
30 listopada, 2012 - 08:04
Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej
30 listopada, 2012 - 08:04
Warszawscy olimpijczycy 2009
Nagrody dla najlepszych
30 listopada, 2012 - 08:04
XIII Ogólnopolska Olimpiada Techniki Samochodowej
W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół technicznych oraz liceów zawodowych o specjalności samochodowej. Tematyką olimpiady są treści nauczania zawarte w programach technik/mechanik pojazdów samochodowych oraz materiał uzupełniający, publikowany w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach (mediach) specjalistycznych.

Strony