Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów 2014/2015

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 21 marca, 2014 - 15:37
Komunikat nr 2

1 kwietnia uruchomiony zostanie pod adresem gimnazja.edukacja.warszawa.pl elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów. Będzie można zapoznać się z ofertą 113 publicznych gimnazjów, ich regulaminami rekrutacji oraz sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane i kiedy należy je złożyć.

Od 15 kwietnia do 9 maja kandydaci mogą zalogować się w systemie, dokonać wyboru gimnazjów zgodnie z preferencjami i wydrukować z systemu wniosek/zgłoszenie.

Jeśli kandydat zaznaczy na liście preferencji tylko gimnazjum obwodowe, tj. takie, w którym ma zagwarantowane miejsce, system automatycznie wygeneruje druk zgłoszenia. Informację o tym, która szkoła jest obwodową będzie można uzyskać już od 1 kwietnia na stronie elektronicznego systemu rekrutacji w zakładce „szkoła obwodowa”.

Można również ubiegać się o przyjęcie do gimnazjum innego niż obwodowe (na wolne miejsca). Kandydaci przyjmowani są wtedy na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły. Jeśli na liście preferencji zostanie wskazane gimnazjum inne niż obwodowe, to wygenerowany zostanie druk wniosku.

Istnieją również gimnazja, którym nie wyznacza się obwodów, są to:

- gimnazja integracyjne,

- gimnazja sportowe,

- gimnazja dwujęzyczne.

Obwód nie dotyczy również oddziałów sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych w gimnazjach ogólnodostępnych.

Na liście preferencji można wskazać dowolną liczbę gimnazjów, uwzględniając na pierwszym miejscu szkołę, na której najbardziej kandydatowi zależy. Będzie to tzw. szkoła pierwszego wyboru i tylko do niej kandydat powinien zanieść wydrukowany z systemu wniosek/zgłoszenie. Dobrze jest na liście preferencji wskazać także gimnazjum obwodowe, na wypadek gdyby rekrutacja do wybranych gimnazjów nie zakończyła się sukcesem.

WAŻNE
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum sportowego należy do wniosku dołączyć orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych (części integracyjnej) biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na odrębnych zasadach (przyjęcie w trybie indywidualnym). Do wniosku powinni oni dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kopię orzeczenia należy złożyć we wszystkich gimnazjach wskazanych na liście preferencji kandydata.

Niezbędne informacje dla kandydatów będą sukcesywnie zamieszczane w komunikatach w serwisie Biura Edukacji.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Beata Murawska
Autor treści: