Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Po gimnazjum

23 czerwca, 2017 - 15:52
Poświadczanie zgodności kopii z oryginałem świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora szkoły
22 czerwca, 2017 - 16:46
Podgląd i wprowadzanie osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
22 czerwca, 2017 - 10:52
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci
W związku z problemami technicznymi elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 informujemy, że po powiadomieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty termin zmiany wyboru szkół został wydłużony do 20 czerwca do godz. 15.00.
Zagrzewamy do nauki
19 czerwca, 2017 - 09:29
Rekrutacja do klasy pierwszej w zawodzie technik energetyk w Technikum Elektrycznym Nr 2
Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku, szkoła partnerska programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki”, prowadzi nabór do klas o profilach: technik energetyk, technik elektryk i technik teleinformatyk.
14 czerwca, 2017 - 13:52
Zmiana wyboru szkół/oddziałów
22 maja, 2017 - 08:50
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany
17 maja, 2017 - 09:22
Informacja telefoniczna – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
12 maja, 2017 - 13:34
Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia
8 maja, 2017 - 10:33
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018
28 kwietnia, 2017 - 15:11
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Strony