Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiana wyboru szkół/oddziałów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 13 czerwca, 2018 - 08:36

Od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów.
W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru i anulować złożony wniosek, w elektronicznym systemie rekrutacji w zakładce „Pliki do pobrania” dostępny jest plik „formularz-anulowanie potwierdzenia wniosku”. Następnie po zalogowaniu się do systemu należy wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz będzie szkołą pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek:
• Jeżeli uczeń ma założone konto w systemie, a wniosek nie został złożony i potwierdzony w szkole pierwszego wyboru należy zalogować się do systemu, wprowadzić zmiany na liście preferencji, a następnie wydrukować wniosek, podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.
• Jeżeli uczeń nie ma założonego konta w systemie, należy udać się do szkoły pierwszego wyboru.