Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 kwietnia, 2019 - 14:01
zaktualizowany: piątek, 17 maja, 2019 - 14:47
Oferta edukacyjna.

29 kwietnia br. pod adresem: warszawa.edu.com.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

29 kwietnia od godz. 10.00 kandydaci mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej na rok szkolny 2019/2020”.

Kandydaci ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.

Kandydaci ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.