Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 czerwca, 2019 - 16:07
zaktualizowany: piątek, 28 czerwca, 2019 - 15:48

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty umieszczonym na stronie internetowej http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13874,WAZNE-Badania-lekarskie-dla-kandydatow-do-szkol-ksztalcacych-w-zawodach-pozne-te.html -  jeśli wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia), wówczas kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni ,w terminie do 24 lipca do godz. 10.00, powinni złożyć oświadczenie  informujące o braku możliwości  przedłożenia  w terminie ww. zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania. Oświadczenie należy złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Po uzyskaniu zaświadczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) lub art. 158 ust. 6-9 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.

Wykaz przychodni zabezpieczających świadczenia zdrowotne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wykaz_podmiotow_-_badania_uczniow_2019.doc169.5 KB