Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram rekrutacji - zmiana terminów na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie: świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 czerwca, 2019 - 12:21
zaktualizowany: wtorek, 18 czerwca, 2019 - 13:33

Zarządzeniem nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zostały zmienione terminy uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową) – od 19 czerwca od godz. 14.00 do 28 czerwca do godz.16.00.

W plikach do pobrania znajdują się uaktualnione harmonogramy działań kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pliki do pobrania: