Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie błędnych wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki (dotyczy niektórych uczniów zgłoszonych jako dyslektycy)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 19 czerwca, 2019 - 08:41
zaktualizowany: środa, 19 czerwca, 2019 - 15:20

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie błędnych wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki (dotyczy niektórych uczniów zgłoszonych jako dyslektycy) informuję, że:

  • system, w którym dostępne są wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty dla uczniów szkół warszawskich i powiatów okołowarszawskich: wyniki.edu.pl, obsługiwany jest  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie,

natomiast

  • rekrutacja do klas pierwszych warszawskich szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji: warszawa.edu.com.pl, który obsługiwany jest przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Systemy te funkcjonują odrębnie i są zarządzane przez inne podmioty.