Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikowanie kandydatów w systemie rekrutacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: czwartek, 11 lipca, 2019 - 12:29
zaktualizowany: poniedziałek, 15 lipca, 2019 - 09:07
Szanowni Państwo, informujemy, że elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest narzędziem wspomagającym ten proces, umożliwiającym prowadzenie rekrutacji w sposób efektywny, przejrzysty i wygodny dla kandydatów.
Niezależnie od tego, czy kandydat wybierze 10, czy więcej oddziałów, system zakwalifikuje go wyłącznie do jednego oddziału. Nie ma możliwości blokowania miejsc.O zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat ubiegający się o przyjęcie, zgodnie z zasadami rekrutacji do danego oddziału.