Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 lipca, 2019 - 15:15
zaktualizowany: poniedziałek, 29 lipca, 2019 - 10:42

Do 24 lipca kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składali oryginały dokumentów. Z zebranych danych wynika, że 3.587 kandydatów nie potwierdziło woli uczęszczania do szkoły. W tym do liceów ogólnokształcących 2.619, techników 795 i branżowych szkół I stopnia 173.

Oznacza to, że kandydaci wcześniej nigdzie niezakwalifikowani – 3.173 osób -  będą mieli możliwość znalezienia miejsca w szkole. Ponieważ wolne miejsca są również w liceach ogólnokształcących cieszących się dużą popularnością, istnieje szansa, że wielu kandydatów z wysoką punktacją znajdzie dla siebie miejsce.

W systemie rekrutacyjnym znajduje się zakładka „wolne miejsca” oraz zakładka statystyki przyjętych” z minimalną liczbą punktów kwalifikującą do przyjęcia, co ułatwi decyzję w sprawie wyboru szkoły. Wykaz wolnych miejsc znajduje się także na stronie internetowej Biura Edukacji w płkach do pobrania.

26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 kandydaci składają dokumenty bezpośrednio w wybranych szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu, jednak obowiązują te same zasady przyjęć wynikające z przepisów prawa.

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły kandydaci mogą jeszcze skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym - na spotkania zapraszamy od 26 do 28 lipca do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. (wejście A). Obowiązują zapisy elektroniczne: http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

Listy kandydatów zakwalifikowanych pojawią się 19 sierpnia o godz. 12.00, a listy kandydatów przyjętych komisje rekrutacyjne opublikują 28 sierpnia o godz. 10.00.

W plikach do pobrania znajują się wykazy wolnych miejsc.

 

 

Pliki do pobrania: