Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jak wypełnić i złożyć wniosek? Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 czerwca, 2020 - 15:34
zaktualizowany: środa, 10 czerwca, 2020 - 15:34
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2020/2021” tj.:

 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając
  z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy  złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:

 • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
 • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.