Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 17 czerwca, 2020 - 09:28
zaktualizowany: czwartek, 18 czerwca, 2020 - 10:01
Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do ww. oddziałów składają wniosek w terminie do 22 czerwca 2020 r. do godz.15.00 do szkoły pierwszego wyboru niezależnie od miejsca  umieszczenia ich na swojej liście.

Jeżeli szkołą pierwszego wyboru będzie szkoła, która nie prowadzi oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, wówczas wniosek należy do tej szkoły.

Od 23 czerwca do 7 lipca kandydaci przystępują do sprawdzianów kompetencji językowych/uzdolnień kierunkowych /prób sprawności. Szczegółowe terminy określane są przez dyrektorów i podane do widomości na stronach internetowych poszczególnych szkół.