Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkolaki

27 sierpnia, 2021 - 10:15
Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych
15 czerwca, 2021 - 16:01
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022
15 czerwca, 2021 - 15:06
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
14 czerwca, 2021 - 12:42
Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22
30 kwietnia, 2021 - 08:53
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze
22 kwietnia, 2021 - 20:59
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych: publikacja list
23 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
29 marca, 2021 - 10:11
Trwają zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
2 marca, 2021 - 10:33
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
24 lutego, 2021 - 10:15
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2021/2022
23 lutego, 2021 - 09:42
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
Poniżej publikujemy plik zawierający harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
22 lutego, 2021 - 15:55
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022
16 lutego, 2021 - 08:29
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Poniżej publikujemy plik zawierający kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.