Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkolaki

9 lutego, 2017 - 10:46
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
30 sierpnia, 2016 - 15:14
Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana 31 sierpnia 2016 r. o godz. 8.00 na stronie systemu rekrutacyjnego
9 maja, 2016 - 11:18
Zasady rekrutacji uzupełniającej do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
20 kwietnia, 2016 - 11:55
Infolinia dla rodziców - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017
15 kwietnia, 2016 - 14:06
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
28 kwietnia br. w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
1 marca, 2016 - 16:13
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
23 lutego, 2016 - 13:26
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
8 lutego, 2016 - 12:54
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
4 lutego, 2016 - 15:55
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
2 lutego, 2016 - 13:03
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Strony