Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkolaki

27 sierpnia, 2020 - 10:36
Wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I w szkołach podstawowych
14 maja, 2020 - 12:25
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze
W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
12 maja, 2020 - 13:35
Wyniki rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych
12 maja 2020 r. o godz. 13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
30 marca, 2020 - 12:03
Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
27 marca, 2020 - 17:20
Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych
i
24 marca, 2020 - 14:59
Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, czeczeńskim i wietnamskim)
20 marca, 2020 - 09:51
Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji
Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
13 marca, 2020 - 14:31
Kryterium zatrudnienia - sposób dokumentowania
i
12 marca, 2020 - 11:22
Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
3 marca, 2020 - 11:33
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
25 lutego, 2020 - 11:52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021
3 lutego, 2020 - 15:06
Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21
26 stycznia, 2020 - 17:48
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
24 stycznia, 2020 - 11:55
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
24 stycznia, 2020 - 10:16
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
24 stycznia, 2020 - 10:01
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
9 stycznia, 2020 - 13:43
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.