Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat 2 - zmiana preferencji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 12 czerwca, 2019 - 13:32
zaktualizowany: piątek, 14 czerwca, 2019 - 09:41
KOMUNIKAT:

I.    Od 13 czerwca do 14 czerwca do godz. 10.00 trwać będzie etap zmiany preferencji. W tym czasie kandydaci mogą zmienić decyzję, dotyczącą wyboru szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi i grup rekrutacyjnych.

W ramach zmiany preferencji można:
•    zmienić kolejność grup rekrutacyjnych w wybranych szkołach,
•    dodać grupę rekrutacyjną do wybranej wcześniej szkoły,
•    usunąć grupę rekrutacyjną w wybranej wcześniej szkole,
•    lub dodać nową szkołę podstawową i grupę rekrutacyjną w nowo wybranej szkole podstawowej.
W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:
•    złożyć podpisane przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych
podanie o anulowanie wniosku w szkole podstawowej, która potwierdziła wniosek kandydata (szkoła pierwszego wyboru).
•    po anulowaniu przez szkołę podstawową pierwszego wyboru wniosku należy się zalogować, wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne) i ponownie pobrać wniosek.
•    następnie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca do godz. 15.00 podpisany wniosek w szkole podstawowej umieszczonej przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencji.

II.    Kandydaci, którzy nie złożyli wniosku w terminie:

•    od 13 czerwca do 14 czerwca do godzi. 10.00 wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów;
•    następnie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca do godz. 15.00 podpisany wniosek w szkole podstawowej umieszczonej przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencji.

Szczegółowe instrukcje dotyczące etapu zmiany preferencji oraz składania wniosku dostępne są pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl w zakładce Pliki do pobrania, Instrukcja.

III.     W dniu 18 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych, dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie.

UWAGA! Etap ten nie dotyczy Kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie 20 maja - 4 czerwca i nie chcą w nim nic zmieniać.