Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Składanie kopii świadectwa, wprowadzanie informacji o ocenach oraz świadectwie z wyróżnieniem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 czerwca, 2019 - 15:20
zaktualizowany: piątek, 14 czerwca, 2019 - 15:20

Od 19 czerwca do 24 czerwca do godz. 10.00 :

  • Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.
  • Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

Od 19 czerwca do 24 czerwca do godz. 14.00 :

  • Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

Szczegółowa instrukcja dotycząca etapu wprowadzania przez Kandydatów informacji o ocenach oraz świadectwie z wyróżnieniem dostępna jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl w zakładce Pliki do pobrania, Instrukcja.


UWAGA
W przypadku niezłożenia w określonym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie podlega dalszej rekrutacji.