Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych oraz potwierdzenie woli

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 1 lipca, 2019 - 14:37
zaktualizowany: środa, 3 lipca, 2019 - 15:42
LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH
1 lipca br. o godz. 13.00 w szkołach podstawowych prowadzących rekrutację do klas VII dwujęzycznych zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych. Informacja, do której placówki kandydat został zakwalifikowany, dostępna jest też w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie kandydata.
 
POTWIERDZENIE WOLI

Kandydaci zakwalifikowani składają
do 3 lipca br. do godz. 15:00 oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII.
 
WAŻNE: w przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie (tj. niepotwierdzenia woli), kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.