Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sześciolatek

11 stycznia, 2018 - 10:00
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 2 marca br.
11 stycznia, 2018 - 10:02
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 2 marca br.
30 sierpnia, 2017 - 14:08
Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych
14 czerwca, 2017 - 15:34
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 - postępowanie uzupełniające
14 czerwca, 2017 - 15:29
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
16 maja, 2017 - 12:36
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
16 maja, 2017 - 08:57
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych
- potwierdzenie woli zapisu oraz procedura odwoławcza
15 maja, 2017 - 15:53
Obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
29 marca, 2017 - 15:36
Elektroniczny system rekrutacji do klas I
29 marca, 2017 - 14:00
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
24 marca, 2017 - 13:20
Nowe obwody już w serwisie
W miejskim serwisie mapowym – w katalogu edukacja - można już sprawdzić nową sieć i obwody szkół
29 marca, 2017 - 12:32
Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?
17 marca, 2017 - 11:54
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
Sześciolatek, który będzie realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, przyjmowany jest do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
28 marca, 2017 - 12:05
Plan organizacji oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
21 sierpnia, 2017 - 15:39
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - kontakt telefoniczny
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
6 marca, 2017 - 12:43
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
3 marca, 2017 - 12:05
Miejsce zamieszkania kandydata
W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
2 marca, 2017 - 13:22
Szkoła obwodowa – rekrutacja 2017/2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.
17 marca, 2017 - 11:00
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
3 marca, 2017 - 12:04
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:05
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:06
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
1 marca, 2017 - 09:54
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
17 marca, 2017 - 11:00
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
21 marca, 2017 - 15:12
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
6 maja, 2016 - 15:37
List do rodziców dzieci sześcioletnich
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.
9 marca, 2016 - 16:11
Komentarz na temat powtarzania klasy (zerówki)
Komentarz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący powtarzania klasy (zerówki).
26 lutego, 2016 - 15:04
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich
23 lutego, 2016 - 10:43
Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę do organizacji edukacji szkolnej dzieci 6-letnich
19 lutego, 2016 - 13:39
E-porady dla rodziców dzieci 6-letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2 lutego, 2016 - 13:04
List do Rodziców dzieci 6-letnich
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci 6-letnich
25 stycznia, 2016 - 16:24
Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I
18 stycznia 2016 roku Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - uruchamia bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka.