Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sześciolatek

Mapa obwodów szkół podstawowych
27 lutego, 2020 - 09:30
Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?
25 lutego, 2020 - 11:52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021
10 lutego, 2020 - 11:59
Organizacja oddziałów sportowych w klasach I i IV szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
3 lutego, 2020 - 15:41
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
3 lutego, 2020 - 15:06
Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21
27 stycznia, 2020 - 15:21
Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
12 lutego, 2020 - 13:46
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
24 stycznia, 2020 - 15:15
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021
24 stycznia, 2020 - 15:13
Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
24 stycznia, 2020 - 10:16
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
26 stycznia, 2020 - 17:48
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
24 stycznia, 2020 - 11:55
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
24 stycznia, 2020 - 10:01
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
9 stycznia, 2020 - 13:43
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
6 maja, 2016 - 15:37
List do rodziców dzieci sześcioletnich
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.
9 marca, 2016 - 16:11
Komentarz na temat powtarzania klasy (zerówki)
Komentarz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący powtarzania klasy (zerówki).
26 lutego, 2016 - 15:04
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich
23 lutego, 2016 - 10:43
Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę do organizacji edukacji szkolnej dzieci 6-letnich
19 lutego, 2016 - 13:39
E-porady dla rodziców dzieci 6-letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2 lutego, 2016 - 13:04
List do Rodziców dzieci 6-letnich
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci 6-letnich
25 stycznia, 2016 - 16:24
Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I
18 stycznia 2016 roku Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - uruchamia bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka.