Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sześciolatek

29 sierpnia, 2019 - 12:24
Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych
3 czerwca, 2019 - 15:45
Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
3 czerwca, 2019 - 15:40
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020
18 kwietnia, 2019 - 14:11
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze
9 kwietnia, 2019 - 12:25
Publikacja listy zakwalifikowanych
9 kwietnia, 2019 - 12:24
Publikacja listy zakwalifikowanych
20 lutego, 2019 - 11:29
Elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych - adres
Rekrutacja do przedszkoli
20 lutego, 2019 - 11:28
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
24 lutego, 2019 - 19:53
Plany organizacji oddziałów sportowych w klasach I, IV i VII szkół podstawowych
13 lutego, 2019 - 11:05
Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego
31 stycznia, 2019 - 11:12
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 oddziały przedszkolne będą organizowane w 184 szkołach podstawowych.
4 lutego, 2019 - 15:51
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
27 stycznia, 2019 - 17:06
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
25 lutego, 2019 - 13:32
Informacja dla rodziców - wykaz telefonów
Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.
13 stycznia, 2019 - 22:46
Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
13 stycznia, 2019 - 22:48
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
13 stycznia, 2019 - 22:49
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020
14 stycznia, 2019 - 12:56
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
13 stycznia, 2019 - 22:58
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Mapa obwodów szkół podstawowych
30 sierpnia, 2019 - 13:48
Mapa - obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020
W załączonym pliku znajduje się instrukcja do wyszukiwarki obwodów szkół podstawowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w m.st. Warszawa.
6 maja, 2016 - 15:37
List do rodziców dzieci sześcioletnich
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.
9 marca, 2016 - 16:11
Komentarz na temat powtarzania klasy (zerówki)
Komentarz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący powtarzania klasy (zerówki).
26 lutego, 2016 - 15:04
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich
23 lutego, 2016 - 10:43
Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę do organizacji edukacji szkolnej dzieci 6-letnich
19 lutego, 2016 - 13:39
E-porady dla rodziców dzieci 6-letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2 lutego, 2016 - 13:04
List do Rodziców dzieci 6-letnich
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci 6-letnich
25 stycznia, 2016 - 16:24
Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I
18 stycznia 2016 roku Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - uruchamia bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka.