Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski Program „Lato w Mieście 2019”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 16 marca, 2018 - 10:44
zaktualizowany: poniedziałek, 4 marca, 2019 - 09:31

„Lato w Mieście” 2019
24 czerwca - 30 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż szczegóły dotyczące zapisów uczestników przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 zostaną podane w późniejszym terminie.

Nazwy i adresy szkół, w których planowany jest Program „Lato w Mieście” 2019 znajdują się poniżej,  w plikach do pobrania: „Wakacyjne Punkty Edukacyjne” i „Szkoły Specjalne”.

W roku szkolnym 2018/2019 „Lato w Mieście” zaplanowane jest od 24 czerwca - 30 sierpnia 2019 r. Z bardzo bogatej oferty Programu będą mogli skorzystać uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież zamieszkała w Warszawie.

W ramach Programu Wakacyjne Placówki Edukacyjne, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godz. od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi. W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach wakacyjnych zajęć specjalistycznych realizowana przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury oraz organizacje pozarządowe. Ponadto w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Udział w Programie będzie bezpłatny. Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019 planowany jest również w 15 szkołach specjalnych.

Zapraszamy!

Autor treści: 

Pliki do pobrania: