Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 22 listopada, 2017 - 15:17
zaktualizowany: wtorek, 14 stycznia, 2020 - 10:25
W roku szkolnym 2019/2020 Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020 zaplanowana została od 10 do 21 lutego 2020 r. w 108 szkołach, w tym 8 specjalnych.

Zapisy rozpoczynają się 14 stycznia br. o godzinie 12.00. poprzez stronę internetową warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl (szczegóły dostępne w załącznikach).

W ramach Akcji szkoły/placówki, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi oraz ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych i aktywności poza placówką.

Ponadto dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych w ramach Akcji została przygotowana różnorodna oferta bezpłatnych zajęć specjalistycznych realizowanych przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury. Również w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty za opiekę oraz posiłki zgodnie z regulaminem placówki/szkoły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę i posiłki podczas Akcji na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Zapraszamy!

 

Tagi: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: