Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Science through English – bezpłatne warsztaty chemiczne dla warszawskich uczniów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 1 października, 2019 - 10:02
zaktualizowany: wtorek, 1 października, 2019 - 10:02
Science through English
Fundacja Grupy Adamed wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają uczniów stołecznych szkół średnich na roczny, zaawansowany, a co najważniejsze bezpłatny kurs chemii.

Zajęcia prowadzone w języku angielskim w ramach dwóch ścieżek tematycznych, będą odbywać się raz w miesiącu w okresie od października br. do czerwca 2020 roku.

Fundacja Grupy Adamed intensyfikuje działania na rzecz rozwoju polskiej młodzieży w ramach programu naukowego ADAMED SmartUP, który realizuje nieprzerwanie już od 5 lat. W tym roku kolejni uczniowie, tym razem stołecznych szkół ponadpodstawowych, otrzymają niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w dodatkowych, zaawansowanych lekcjach chemii prowadzonych w języku angielskim. Kurs Science through English umożliwi im nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu chemii fizycznej i organicznej, ale także udoskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie specjalistycznej angielskiej terminologii, niezbędnej w przypadku planowania przyszłej kariery naukowej.

Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek tematycznych: biologiczno-chemiczną oraz fizyczno-chemiczną oraz dwa przedziały godzinowe: między 10.00 a 13.30 oraz między 14.00 a 17.30. Zajęcia będą odbywać się w soboty, raz w miesiącu, a poprowadzą je cenieni wykładowcy z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem – absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego, a także pracownik m.in. Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Uniwersytetu St. Andrews.

Udział w kursie pozwoli młodym chemikom na opanowanie zarówno skomplikowanych zagadnień teoretycznych, jak i narzędzi używanych na co dzień przez naukowców – także matematycznych i informatycznych. Ścieżka biologiczno-chemiczna da im szansę m.in. na zrozumienie procesu produkcji nowoczesnych leków, nauczenie się profesjonalnego przeprowadzania eksperymentów i pracy z literaturą naukową. W ramach ścieżki fizyczno-chemicznej natomiast zdradzone zostaną im m.in. tajniki rachunku różniczkowego oraz podstawy elektrochemii i teorii kwantowej. Obie ścieżki tematyczne umożliwiają zetknięcie się z nauką na akademickim poziomie oraz udział w zajęciach laboratoryjnych.

Jak przebiega proces rekrutacji na kurs?

Zapisy na kurs prowadzone są poprzez stronę: https://adamedsmartup.pl/science-through-english/. Zajęcia zostaną poprzedzone testem języka angielskiego – zwolnione będą z niego osoby, które przedstawią certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B1. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na kurs zostaną zaproszone osoby, które najlepiej uzasadnią swoje zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi w formularzu zgłoszeniowym.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem blisko 580 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim, jak i zagranicznym pacjentom z 70 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Uzbekistanie, Wietnamie, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i we Włoszech. Obecnie zatrudnia ponad 2200 osób. Od ponad 17 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest ponad 191 patentami w większości krajów na świecie. W 2017 roku nabyła pakiet kontrolny jednej z najszybciej rozwijających się w Wietnamie firmy farmaceutycznej Dat Vi Phu. Była to największa bezpośrednia polska inwestycja w Wietnamie.

Data ogłoszenia: 

wtorek, 1 Październik, 2019