Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Portale tematyczne

Wielki Słownik Języka Polskiego bezpłatnie w Internecie
29 października, 2013 - 16:11
Wielki Słownik Języka Polskiego bezpłatnie w Internecie
Słownik opracował zespół językoznawców z całego kraju w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego PAN. Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki, przy wykorzystaniu wiedzy wypracowanej przez polskich lingwistów w 2. połowie XX wieku i w zgodności ze standardami współczesnej leksykografii światowej.
9 lipca, 2013 - 12:46
Multimedialny przewodnik po Getcie Warszawskim
Dom Spotkań z Historią zaprasza na wirtualny spacer po stołecznej dzielnicy żydowskiej. Serwis został uruchomiony przez Dom Spotkań z Historią w związku z upływającą w tym roku 70. rocznicą powstania w getcie warszawskim.
3 lipca, 2013 - 13:36
Uniwersytet Wirtualny
Bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów akademickich na kierunkach: finanse, prawo, socjologia, ekonomia oraz informatyka Od 1 lipca 2013 roku do września b.r. dostępne będzie wprowadzenie do każdego przedmiotu akademickiego, aby maturzyści podejmujący ostateczne decyzje odnośnie wyboru kierunku studiów mogli powiększyć wiedzę na temat danego profilu studiów i tym samym zmniejszyć ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej.
24 listopada, 2012 - 16:48
Portal „Ochotnicy warszawscy”
to wspólna platforma dla wszystkich wydarzeń i działań, w które może się dobrowolnie zaangażować sympatyk, mieszkaniec Warszawy.
24 listopada, 2012 - 16:48
Portal historyczny
24 listopada, 2012 - 16:48
Portal "Uczyć się historii"
Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku.
24 listopada, 2012 - 16:48
Uniwersytet dzieci
Zapraszamy na stronę „Uniwersytetu dzieci”. Celem projektu jest rozbudzanie w dzieciach pasji związanej ze zdobywaniem wiedzy, a także pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata w czasie wykładów i zajęć warsztatowych.
24 listopada, 2012 - 16:48
Publikacja do nauczania języka angielskiego o tematyce ekologicznej
“Speak Up on Climate”
24 listopada, 2012 - 16:48
"Mówimy po francusku" - portal do nauki języka dla dzieci
Nauka języka francuskiego online. Platforma e-learningowa "Mówimy po francusku" www.mowimypofrancusku.pl zawiera tematyczne lekcje przygotowane dla dzieci w wieku 10-12 lat. Na lekcję składają się: filmy, dialogi, słówka, wyjaśnienie gramatyki i ćwiczenia. Zawiera także filmy i obrazy ukazujące kulturę Francji i materiały do druku do nauki języka w domu. Dzięki platformie dzieci mogą samodzielnie uczyć się języka i poznawać francuską kulturę.
24 listopada, 2012 - 16:48
Poznański Czerwiec 1956
Nowy portal edukacyjny www.czerwiec56.ipn.gov.pl zawiera materiał źródłowy na temat przyczyn, przebiegu, represji, skutków politycznych Poznańskiego Czerwca 1956.

Strony