Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzanie oświatą w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 czerwca, 2013 - 00:03
zaktualizowany: poniedziałek, 27 maja, 2019 - 09:55
Podstawowe informacje o strukturze zarządzania edukacją w m.st. Warszawie.

W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji prowadzi Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1883/2018 z 3 grudnia 2018 r. sprawuje m.in. nadzór na Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Zadania i kompetencje związane z nadzorowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wykonują w m.st. Warszawie burmistrzowie dzielnic, zgodnie z uchwałą Rady Warszawy nr XLVI/1422/2008 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom n.st. Warszawy wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st.Warszawy.

Biuro Edukacji sprawuje bezpośredni nadzór na placówkami specjalnymi, placówkami edukacji pozaszkolnej oraz niektórymi poradniami i placówkami doskonalenia nauczycieli. Obsługą finansową tych placówek zajmuje się Miejskie Biuro Finansów Oświaty, którego dyrektorem jest Joanna Wiśniewska.

W Radzie m.st. Warszawy sprawami edukacji zajmuje się Komisja Edukacji i Rodziny, której przewodniczącą jest Dorota Łoboda.