Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2010/2011

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 17 września, 2012 - 09:03
zaktualizowany: poniedziałek, 17 września, 2012 - 09:56
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2010/2011”, przygotowaną zgodnie z wymogami Ustawy o Systemie Oświaty. Jest to trzecie tego rodzaju doroczne, kompleksowe podsumowanie stanu warszawskiej oświaty.

Zgodnie z wymogami ustawowymi „Informacja…” została przekazana Radzie m. st. Warszawy w dniu 31 października 2011 roku.

Układ tegorocznej „Informacji” jest w maksymalnym możliwym stopniu zgodny z układem z poprzednich lat, co ułatwia analiże zmian zachodzących w kolejnych latach. Informacje dzielnicowe zawierają obszerne omówienia działań podejmowanych przez poszczególne placówki.

Załączone pliki PDF zawierają poszczególne części opracowania.

Pliki do pobrania: