Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2009/2010

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 21 sierpnia, 2012 - 12:12
zaktualizowany: niedziela, 16 września, 2012 - 12:01
Zapraszamy do zapoznania się z "Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2009/2010", przygotowaną zgodnie z wymogami Ustawy o Systemie Oświaty.

Jest to drugie tego rodzaju doroczne, kompleksowe podsumowanie stanu warszawskiej oświaty. Zgodnie z wymogami ustawowymi „Informacja…” została przekazana Radzie m. st. Warszawy w dniu 30 października 2010 roku.

W tegorocznej "Informacji" większość danych tabelarycznych została zebrana w "informacji" ogólnomiejskiej, co ułatwia porównania między dzielnicami. Równocześnie informacje dzielnicowe zawierają znacznie obszerniejsze omówienia działań podejmowanych przez poszczególne placówki.

Załączone pliki PDF zawierają poszczególne części opracowania.

Pliki do pobrania: