Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program rozwoju edukacji

Biuro Edukacji
6 września, 2016 - 15:52
Priorytety edukacyjne Biura Edukacji w roku szkolnym 2016/2017
3 stycznia, 2014 - 13:45
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
19 września, 2013 - 15:23
Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy na lata 2008–2012
Rada Miasta st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008–2012.