Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Rada Edukacyjna

2 marca, 2021 - 14:11
Stanowisko Warszawskiej Rady Edukacyjnej z 26 lutego 2021 roku
w sprawie modelu „Edukacja dla wszystkich”
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
1 marca, 2021 - 14:01
Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
1 marca, 2021 - 14:00
Skład osobowy Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Zgodnie z zarządzeniem nr 1664/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. (z późn. zm.), w skład Warszawskiej Rady Edukacyjnej wchodzą:
1 marca, 2021 - 14:00
Stanowisko Warszawskiej Rady Edukacyjnej z 10 grudnia 2020 roku
w sprawie konieczności dostosowania wymagań podstawy programowej oraz zasad egzaminowania do warunków edukacji w czasie pandemii COVID-19.
4 lutego, 2021 - 10:24
Piąte posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
25 listopada 2020 r.
30 listopada, 2020 - 09:41
Czwarte posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
odbyło się 9 września br. w formie zdalnej.
21 września, 2020 - 10:40
Robocze posiedzenia WRE
16 września, 2020 - 10:00
Trzecie posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
18 maja, 2020 - 09:13
Drugie posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
9 stycznia, 2020 - 10:00
Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.