Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapytanie ofertowe - Pamiątkowe plakiety

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 czerwca, 2021 - 15:05
zaktualizowany: środa, 30 czerwca, 2021 - 09:46
ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie projektu, wykonanie i przesłanie do Biura Edukacji 125 sztuk pamiątkowych plakiet/statuetek dla nauczycieli, nagrodzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

WZÓR

W górnej części plakiety wyśrodkowany symbol miasta stołecznego Warszawy.

Tekst:

Sapere Auso

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy

dla

………………………

za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

Warszawa, 14 października 2021 r.

Termin realizacji zamówienia:
2021-10-08
Kryteria oceny ofert:
cena:
60.00%
inne:
40.00%
Inne istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 8 października br. Wykaz imion i nazwisk, które mają znaleźć się na plakietach zostanie przekazany wykonawcy do 30 września.

Uwagi:

Kryterium oceny ofert: - cena 60%, koncepcja projektu graficznego 20% (oceniana na podstawie przedstawionego wzorcowego egzemplarza), wartość estetyczna plakiety/statuetki 20%. Ofertę cenową wraz z wzorcowym egzemplarzem plakiety prosimy przekazać do dnia 25 lipca br droga tradycyjna na adres: ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa lub elektroniczną w formie zdjęcia na adres mkociszewska@um.warszawa.pl

Sprawę prowadzi: Monika Kociszewska, mkociszewska@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-35-53.

Informacje dotyczące składania ofert:
termin:
08-10-2021
adres:
ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
faks:
adres poczty elektronicznej:
mkociszewska@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia:
2021-06-29
Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko:
Monika Kociszewska
telefon:
22-443-35-53
adres poczty elektronicznej::
mkociszewska@um.warszawa.pl