Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

ARGOS - aktualizacja danych osób z listy rezerwowej - rekrutacja uzupełniająca

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 sierpnia, 2017 - 14:17
zaktualizowany: poniedziałek, 2 października, 2017 - 16:11
Obecnie prowadzona jest aktualizacja danych osób z listy rezerwowej - Wnioskodawców, którzy w latach 2014 - 2015 ubiegali się o udział w projekcie, złożyli on-line wnioski i spełnili warunki rekrutacji a nie zostali zakwalifikowani do projektu. Celem jest zakwalifikowanie nowych uczestników do projektu ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie, w miejsce osób wykluczonych i tych, które zrezygnowały z udziału w projekcie.

Do wnioskodawców, którzy w latach 2014 - 2015, w okresie rekrutacji do projektu ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie, ubiegali się o udział w projekcie i złożyli wnioski, zostały na koniec września 2017 r. wysłane pisma z informacją o planowanym naborze uzupełniającym do projektu. Warunkiem udziału w rekrutacji uzupełniającej, jest aktualizacja danych osób, znajdujących się na liscie rezerwowej - co pozwoli na stworzenie aktualnej listy rezerwowej i uszeregowanie kandydatów zgodnie z aktualnymi danymi.

W dniach od 9 do 27 października 2017 r. w Biurze Edukacji (ul. Górskiego 7) w pok. 306 w godzinach 9.00 - 15.00 będą przyjmowane Wnioski uaktualniające dane Wnioskodawcy, przesłane do osób z listy rezerwowej.

Celem aktualizacji danych i utworzenia aktualnej listy rezerwowej osób ubiegających się o udział w projekcie, jest nabór do projektu nowych uczestników projektu, w miejsce uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie lub zostali wykluczeni.

Aktualizacja danych osób z listy rezerwowej prowadzona jest zgodnie z Regulaminem kwalifikacji osób z listy rezerwowej, stanowiącym integralną część Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie - wersja ujednolicona z 29.09.2017 r.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie - wersja ujednolicona z 29.09.2017 r., stanowiacy jego integralną część Regulamin kwalifikacji osób z listy rezerwowej, Formularz uaktualniajacy dane Wnioskodawcy (będący załącznikiem do Regulaminu kwalifikacji osób z listy rezerwowej) oraz Umowa uczestnictwa w projekcie ARGOS są dostępne na stronie projektu www.argos.um.warszawa.pl w zakładce Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie