Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obowiązkowa ankieta ewaluacyjna

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 8 stycznia, 2018 - 13:01
zaktualizowany: poniedziałek, 8 stycznia, 2018 - 16:06
W związku z prowadzoną cyklicznie ewaluacją projektu ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2017 roku została wysłana drogą mailową kolejna ankieta dla uczestników projektu.

Termin wypełnienia przesłanej ankiety upłynął 31 grudnia 2017 r.

Aktualnie, w związku z problemami technicznymi z wysyłką części powiadomień, termin wypełnienia ankiety został przedłużony do 15 stycznia 2018 roku.

 

Przypominamy, że konieczność rzetelnego i terminowego wypełniania przesłanych ankiet ewaluacyjnych wynika z § 4 pkt. 3 zawartych Umów uczestnictwa. Uchylanie się uczestnika od powyższego obowiązku, stanowi podstawę do wykluczenia z projektu. Ankiety ewaluacyjne są wysyłane cykliczne – prosimy o ich terminowe wypełnianie.

 

W razie braku ankiety na skrzynce mailowej prosimy o sprawdzenie w zakładce „SPAM”, dopiero po tym prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z zespołem projektowym. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej projektu www.argos.um.warszawa.pl

 

Kontakt do Zespołu projektowego:

Tel. 22 443 14 78

e-mail: argos@um.warszawa.pl