Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obowiązkowa ankieta listopad 2019 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 24 października, 2019 - 13:58
zaktualizowany: poniedziałek, 4 listopada, 2019 - 10:17
Ankieta nie jest skierowana do szkół i placówek.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie i Uczennice!

W związku z monitoringiem projektu  „Argos – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, na Państwa adresy mailowe udostępnione w projekcie przesłaliśmy ankietę, z prośbą o jej wypełnienie do 4 listopada 2019 roku.

Aby wypełnić ankietę należy:

Ankiety ewaluacyjne są wysyłane cykliczne – prosimy o ich terminowe wypełnianie.

Obowiązek wypełniania przesłanych ankiet ewaluacyjnych wynika z § 4 pkt. 3 zawartych Umów Uczestnictwa.

Informujemy, że:

  • usterki sprzętu, które nie zostały zgłoszone do serwisu (Kontakt do serwisu znajduje się w zakładce KONTAKT DO FIRM SERWISUJĄCYCH),
  • problemy techniczne wynikające z niezastosowania się do instrukcji wypełnienia ankiety,
  • problemy z łączem internetowym, w tym wykorzystanie pakietu internetowego,

nie zwalniają z obowiązku wypełnienia ankiety.

W razie problemów prosimy o kontakt:
 
Dziękujemy za współpracę!
Zespół projektowy
Tagi: