Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Motor Edukacji Zawodowej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 16 października, 2013 - 08:12
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa w partnerstwie z Towarzystwem Amicus
Priorytet: 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji: 
1 lipca 2012 r. – 30 października 2013 r.

Opis projektu: 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Branża motoryzacyjna w Polsce rozwija się dynamicznie pomimo kryzysu. W raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego szacuje się, że sam tylko rynek jednośladów wzrośnie o ponad 20% w ciągu najbliższych trzech lat.

W odpowiedzi na stale rozwijający się rynek motocyklowy m.st. Warszawa wdraża innowacyjny program Motor Edukacji Zawodowej. Projekt skierowany jest do uczniów warszawskich szkół zawodowych kształcących w zawodach samochodowych i ekonomicznych. W programie przewidziane są kursy zawodowe i praktyki w renomowanych firmach z branży motoryzacyjnej  mające na celu przygotowanie  młodzież do podjęcia pracy w zawodach związanych z motoryzacją.

Cel projektu: 

Cele ogólne

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poszerzenie zainteresowań młodzieży techników i zasadniczych szkół zawodowych branżą motoryzacyjną, wdrożenie 2 programów praktyk u pracodawców branży motocyklowej.

Cykl szkoleń i praktyk ma za zadanie poszerzyć zdobywane w szkołach wykształcenie 
o specjalistyczną wiedzę z zakresu serwisowania motocykli oraz dać uczniom szansę zdobycia praktycznych umiejętności podczas praktyk w warszawskich firmach motoryzacyjnych.

Jednym z założeń projektu jest także popularyzacja zatrudnienia kobiet w branży motoryzacyjnej. Udział pań w tym sektorze rynku pracy wciąż jest marginalny i wynosi tylko około 5% w skali kraju. Przełamanie stereotypu rzekomej „męskości” zawodów związanych z mechaniką samochodową i motocyklową przyczyni się do zwiększenia zainteresowania  kobiet tą drogą kariery. 

Cele szczegółowe

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla minimum 115 osób (w tym min. 15 kobiet):

  • Kurs obsługi i naprawy motocykli (80h)
  • Kurs prowadzenia działań sprzedażowych w branży motocyklowej (60h)

Szkolenie teoretyczne poszerzone jest o zajęcia z branżowego języka angielskiego oraz podstaw przedsiębiorczości. Każdy uczestnik odbędzie także 80 godzin praktyk w warszawskich serwisach motocyklowych, salonach i sklepach z częściami i akcesoriami motocyklowymi.