Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warsztaty w ramach projektu Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 21 lutego, 2020 - 12:21
zaktualizowany: piątek, 6 marca, 2020 - 11:21

WND-POWR.02.15.00-00-2010/18 pn. Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej  (zawód: technik hotelarstwa)

w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki zorganizowane zostaną warsztaty dla nauczycieli:

  • termin:  3 marca 2020 r. (wtorek) w godz.  12.15-19.00 
  • miejsce: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, ul. Poznańska 6/8  w Warszawie
  • kolejne terminy warsztatów:

l.p.

Data

1

03.03

2

31.03

3

04.04

4

25.04

5

19.05

6

26.05

7

21.06

8

02.07

9

03.07

Data wydarzenia: 
wtorek, 3 Marzec, 2020 - Od 12:15 do 19:00