Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Porozumienie edukacyjne pomiędzy Warszawą a Kijowem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 19 listopada, 2014 - 13:24
zaktualizowany: piątek, 21 listopada, 2014 - 13:36
Podpisanie listu intencyjnego. Fot. R. Motyl
Warszawa i Kijów rozszerza dotychczasowa współpracę w dziedzinie edukacji. Dotyczyć ona będzie m.in. zarządzania oświatą, doskonalenia nauczycieli i realizacji międzynarodowych projektów. Strony podpisały list intencyjny.

W stolicy spotkali się przedstawiciele władz oświatowych Warszawy i Kijowa. Delegacji ukraińskiej przewodniczyła Olena Fidanian – dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu z kijowskiego ratusza.

Warszawę reprezentował zastępca prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński  i Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji. Efektem spotkania był podpisany przez obie strony list intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinie edukacji między Warszawą i Kijowem.

W czasie dwudniowych obrad oraz wizyt w szkołach i przedszkolach wymieniono doświadczenia oraz określono kierunki dalszej współpracy.
To nowy krok we współpracy obu miast, od czasu Umowy o przyjaźni i współpracy między Kijowem a Warszawą z 1994 r. – powiedziała dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk.

W pierwszym dniu pobytu goście z Kijowa odwiedzili wolskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej przy ul. Ogrodowej 42/44 oraz Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego przy ul. Żelaznej 71, gdzie znajdują się punkty nauczania j. ukraińskiego. Przedstawiciele władz oświatowych z Kijowa mieli możliwość zwiedzenia placówek oraz wymiany doświadczeń z władzami oświatowymi Dzielnicy Wola i dyrekcji obu szkół na temat między innymi realizacji projektów edukacyjnych, organizacji żywienia, struktury awansu zawodowego nauczycieli. Goście byli również zainteresowani zasadami finansowania warszawskiej oświaty. Okazją do dyskusji było spotkanie z przedstawicielami władz oświatowych Dzielnicy Praga-Południe i Biura Edukacji, które odbyło się w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262.
W kolejnym dniu pobytu goście rozmawiali z dyrekcją i nauczycielami w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jasińskiego przy ul. Grochowskiej 346/348 o pozyskiwaniu środków na realizację projektów. Podczas spotkania w Przedszkolu nr 51 ”Misia Czarodzieja” przy ul. Chrzanowskiego 7 rozmawiano między innymi na temat organizacji pracy placówki oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu.W latach 2008-2012 funkcjonowała umowa o współpracy edukacyjnej obu miast. Wydarzenia na Ukrainie nie pozwoliły na jej przedłużenie. Obecnie, po wyłonieniu nowych władz miejskich w Kijowie, obie strony zdecydowały o ponownym nawiązaniu ściślejszej współpracy.  

W liście intencyjnym Warszawa i Kijów zobowiązały się rozszerzać zakres współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji poprzez m.in.: promowanie współpracy szkół i placówek oświatowych Kijowa i Warszawy, wymianę doświadczeń związanych z zarządzaniem oświatą; wspieranie współpracy placówek doskonalenia nauczycieli; współpracę w realizowaniu międzynarodowych projektów o charakterze edukacyjnym oraz edukacyjno-kulturalnym; promowanie programów edukacji europejskiej, międzykulturowej i obywatelskiej poprzez realizację projektów edukacyjnych i edukacyjno-kulturalnych oraz wymianę przykładów dobrej praktyki; promowanie nauki języków: polskiego – w Kijowie i ukraińskiego – w Warszawie.

Trudne chwile jakie przeżywa obecnie Ukraina (m.in. w ostatnich miesiącach Kijów przyjął do swoich szkół i przedszkoli ok. 10 tysięcy uczniów z regionów objętych akcją antyterorystyczną oraz z Krymu) spowodowały uruchomienie szeregu programów pomocowych ze strony Warszawy, m.in. przyjęcie dzieci na letnie kolonie w stolicy Polski, które straciły rodziców w czasie wydarzeń na Majdanie, przyjęcie na leczenie młodych ludzi poszkodowanych w czasie tych zajść, wspólne programy wakacyjne dla licealistów z obu miast.
W Warszawie funkcjonuje również od wielu miesięcy punkt pomocowy dla Ukraińców. Obecnie ustalony zakres współpracy edukacyjnej pozwoli na szersze kontakty młodzieży, nauczycieli i oświatowych pracowników samorządowych obu miast. Strona ukraińska pragnie skorzystać z polskich i warszawskich doświadczeń m.in. w zakresie finansowania oświaty, zapewniania miejsc w przedszkolach, uspołecznienia oświaty.

Źródło informacji: 
Autor treści: