Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"Bliżej rynku pracy"- materiały wspierajace uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych są już udostepnione na platformie.....

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: wtorek, 22 maja, 2018 - 16:15
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim oraz gminami ZIT WOF wspólnie realizują projekt „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię  Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa  w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3. Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe  w ramach ZIT.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi mają możliwość korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w  Punktach Informacji i Kariery, 48 nauczycieli  rozpoczęło studia podyplomowe z doradztwa zawodowego    na Uniwersytecie Warszawskim, 5 Mobilnych Doradców Zawodowych zatrudnionych w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES wspiera działania doradcze koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach, utworzona została platforma edukacyjna Bliżej rynku pracy, z której korzystać mogą Rodzice, Dyrektorzy, Uczestnicy studiów podyplomowych, Koordynatorzy szkolni oraz Uczniowie biorący udział w projekcie. W celu umożliwienia korzystania z platformy przez wszystkie osoby zainteresowane ofertą edukacyjną Miasta Stołecznego Warszawy utworzona została ogólnodostępna strefa tzw. Strefa OPEN.

Ze Strefy OPEN korzystać mogą wszyscy zainteresowani po zalogowaniu się do strefy jako „gość”. Zamieszczamy link do strony https://brp.edu.pl/course/view.php?id=10 .

W celu ułatwienia uczniom oddziałów gimnazjalnych podejmowania decyzji o wyborze szkoły zamieściliśmy następujące materiały:

1)      Informator on-line

Udostępniony informator on-line został opracowany na podstawie publikacji Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: Informator na rok szkolny 2018/19 „Technika i branżowe szkoły  I stopnia”. Dzięki wyszukiwarce kandydat może w prosty sposób znaleźć szkołę, która   go interesuje w związku z wybranym zawodem. Można w nim znaleźć zarówno technika,  jak i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy, a także dowiedzieć się, jakie zawody oferują, z jakimi podmiotami współpracują oraz wiele innych przydatnych informacji. Zaprezentowany informator on-line jest wciąż rozwijany tak, aby jeszcze bardziej ułatwić ten ważny proces, jakim jest wybór przyszłej szkoły w związku z interesującym ucznia zawodem.

2)      Symulator MOCY gimnazjalisty – aplikacja na telefony działające pod kontrolą systemu Android

Symulator MOCY umożliwia szybkie oszacowanie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez absolwenta oddziału gimnazjalnego. Aplikacja uwzględnia punkty ucznia z wyników egzaminów gimnazjalnych, ocen na świadectwie, punktów za świadectwo z czerwonym paskiem, wolontariat i udział w zawodach/konkursach. Znajomość przybliżonej liczby punktów w zestawieniu z wykazem średniej liczby punktów kandydatów z ubiegłorocznego naboru ułatwia wybór szkół w Elektronicznym Systemie Rekrutacji. Ma to oczywiście charakter poglądowy i stanowi dodatkowe źródło informacji.

3)      Aplikacja ZitWOF – program na komputery szkolne działające pod kontrolą systemu Windows  (dostęp dla użytkowników posiadających konta ).

Aplikacja ZitWOF wspiera proces wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Może być wykorzystana na zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego przez koordynatorów projektu Bliżej Rynku Pracy, szkolnych doradców, wychowawców i samych uczniów. Pierwsza wersja pracuje w systemach rodziny MS Windows i przeznaczona jest do instalacji na komputerach szkolnych. Po uruchomieniu można wybrać zawód z określonej branży i wyświetlić szczegółowe opisy szkół umożliwiających zdobycie wskazanego zawodu. Program zawiera komputerową wersję znanego, corocznie publikowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy  Informatora na rok szkolny 2018/19 „Technika i branżowe szkoły I stopnia oraz moduł Symulator mocy gimnazjalisty umożliwiający szybkie wyliczenie potencjalnej mocy punktowej kandydata.  W kolejnych wersjach zostaną udostępnione bazy liceów ogólnokształcące.

Życzymy dobrych wyborów i satysfakcji z podejmowanych decyzji. W szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych m.st. Warszawy na Uczniów i Rodziców czekają doradcy zawodowi, którzy służą pomocą w określaniu predyspozycji zawodowych i planowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Aktualne informacje   na temat Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego/aktualnosci .

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności