Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Platforma edukacyjna"Bliżej rynku pracy"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: wtorek, 28 sierpnia, 2018 - 09:38
zaktualizowany: wtorek, 28 sierpnia, 2018 - 09:41

W związku z realizacją projektu pn. Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-5894/16-00 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT RPO WM, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udostępnił platformę edukacyjną https://brp.edu.pl 

Zapraszamy dyrektorów szkół, koordynatorów doradztwa zawodowego oraz   doradców zawodowych, uczniów, rodziców do korzystania z informacji zawartych na platformie. Uczestnicy projektu wykorzystują  login i hasło udostepnione przez administratora platformy, pozostali uzytkownicy moga korzystac z platformy jako "goście". 

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności