Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Inauguracja działań w ramach projektu "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF w roku szkolnym 2018/2019

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: środa, 29 sierpnia, 2018 - 11:58
zaktualizowany: środa, 29 sierpnia, 2018 - 12:00

W związku z realizacją projektu pn. Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-5894/16-00 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT RPO WM, zapraszamy  koordynatorów projektu   w gminach ZIT WOF  oraz dzielnicach m.st. Warszawy, a także koordynatorów szkolnych (PIK 1/PIK 2)  na spotkanie inaugurujące działania w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 .

Sprawę w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy prowadzi Joanna Daria Odzeniak   (tel. 22 44 33 507). Zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mail jodzeniak@um.warszawa.pl   do dnia  17 września 2018 r.

W zgłoszeniu proszę podać gminę/dzielnicę, nazwę szkoły, nazwisko i imię osoby uczestniczącej w  konferencji, adres e-mail, numer telefonu. Osoba zgłoszona  otrzyma potwierdzenie udziału  w konferencji.

Spotkanie odbędzie się 19 września  2018 roku w godz. 9.00 - 15.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych  i Szkoleń  przy ul. Starej 4 w sali 113. Program konferencji w załączeniu.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik program.docx55.21 KB

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności