Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość – uczniowie przed wyborem szkoły

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: poniedziałek, 22 października, 2018 - 09:59
zaktualizowany: poniedziałek, 22 października, 2018 - 09:59
Wiosną absolwenci szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych staną przed trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Już teraz młodzi ludzie mogą sprawdzić, która byłaby dla nich najlepsza.

W czerwcu 2019 r. uczniowie kończący ósmą klasę szkoły podstawowej i trzecią klasę gimnazjum będą zdawali do liceów, techników i szkół branżowych. Konkurencja będzie bardzo duża - po raz pierwszy o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej będzie się ubiegał podwójny rocznik młodzieży. Pamiętając o tym, że do warszawskich placówek będą aplikować także nastolatki z innych miejscowości, przygotujemy 43800 miejsc, w tym 21000 - dla absolwentów gimnazjów i 22800 – dla ósmoklasistów.

- Przy tak silnej konkurencji, bardzo ważny jest przemyślany wybór szkoły. W Warszawie mamy rozwinięty system doradztwa zawodowego. Zachęcam młodych ludzi do skorzystania z tej pomocy, nie tylko podczas programowych zajęć, ale również uczestnicząc w dniach otwartych w szkołach, podczas targów edukacyjnych, czy konsultacji z doradcami – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Doradcy zawodowi w szkołach i we WCIES

W stołecznych szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest 217 doradców zawodowych. W Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń pracuje 10 doradców zawodowych. W programie nauczania jest dziesięć godzin dla siódmio- i ósmoklasistów. Ale oprócz tego młodzi ludzie mogą umawiać się na indywidualne spotkania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i do Pałacu Młodzieży, gdzie również są doradcy.

Każdy młody człowiek może zasięgnąć porady nie tylko w swojej szkole w ramach obowiązkowych zajęć czy w poradni, ale również od listopada tego roku w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES. Doradcy zawodowi w Centrum codziennie pełnić będą dyżury i udzielać porad uczniom oraz rodzicom (po umówieniu się poprzez stronę internetowa WCIES).  Rodzice mogą również korzystać z platformy projektu „Bliżej rynku pracy” (https://brp.edu.pl) bez logowania,  w strefie open jako gość. Jest tam elektroniczna wyszukiwarka szkół, informator o szkołach zawodowych oraz symulator mocy dla uczniów.

Co roku wiosną szkoły ponadpodstawowe organizują dni otwarte, podczas których młodzi ludzie poznają ich ofertę. Taki cel mają również targi edukacyjne Perspektywy od lat organizowane w Warszawie. W tym roku szkolnym targi będą trwały aż 5 dni (zwykle 3 dni).

Być bliżej rynku pracy

Warszawa wraz z okolicznymi gminami realizuje projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedsięwzięcie dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.

Celem projektu jest wspieranie uczniów w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnych i jak najlepsze zapoznanie ich z rynkiem pracy oraz ofertą warszawskich placówek.

W projekcie uczestniczy 71 szkół, w tym w Warszawie 52 szkoły i 3800 uczniów. W szkołach zostały utworzone Punkty Informacji i Kariery (PIK) wyposażone w specjalistyczną literaturę, oprogramowanie i gry. Uczniowie, oprócz zajęć, biorą udział w konkursach, wycieczkach i spotkaniach z pracodawcami, poznają uwarunkowania warszawskiego rynku pracy.

Partnerem projektu jest również Uniwersytet Warszawski, który utworzył specjalną platformę (brp.edu.pl) dla rodziców, uczniów, koordynatorów w PIK-ach oraz dyrektorów szkół. Zamieszczane są tam aktualne informacje dotyczące realizacji projektu, narzędzia dla doradców zawodowych, materiały do zajęć, scenariusze warsztatów, baza pracodawców, którzy zapraszają na wycieczki do swoich zakładów pracy, baza publikacji stanowiących wsparcie dla doradców.

48 nauczycieli podjęło studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warszawskim. 30 osób uczestniczy w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym doradztwa zawodowego, rynku pracy, nowych technologii w doradztwie zawodowym.

Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT”. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 2,4 mln zł, w tym dofinansowanie unijne – 2,1 mln zł.

W szkole na Pradze-Południe, przy ul. Umińskiego, w projekcie „Bliżej rynku pracy” uczestniczy 80 uczniów trzecich klas gimnazjalnych.

- Młodzi ludzie przeżywają dylematy związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Nie wiedzą lub są niezdecydowani, jaki wybrać zawód, jaką szkołę ponadpodstawową. Oczekują od nas pomocy i otrzymują ją ze strony nauczycieli, wychowawców, specjalistów- pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego - podkreśla Barbara Perońska, wicedyrektorka filii szkoły podstawowej nr 312. Dużym wsparciem dla nich jest udział właśnie w tym projekcie. - Uczniowie jak i ich rodzice korzystają z pomocy specjalistów w zakresie rozwijania umiejętności planowania drogi zawodowej, z tematyki rynku pracy, oferty warszawskich szkół ponadpodstawowych, a także poznają własne zainteresowania i uzdolnienia – mówi Jarosław Karcz, wiceburmistrz Pragi-Południe. Uczestniczą w wycieczkach do pracodawców, targach szkół ponadpodstawowych, warsztatach z tematyki samopoznania rynku pracy. W ramach projektu w szkole powstał Punkt Informacji i Kariery 1 z oddzielnym pomieszczeniem wyposażonym w pomoce dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, filmy, programy komputerowe, informatory szkół, testy, laptopy, drukarkę. Uczestnicy projektu korzystają z tych pomocy na zajęciach prowadzonych przez szkolnego koordynatora i doradcę zawodowego. Uczniowie planują ścieżkę zawodową korzystając z technologii informacyjnych – tworzą Indywidualny Plan Kariery, poznają predyspozycje zawodowe wykorzystując testy i inne programy komputerowe. Uczestniczą w indywidualnych konsultacjach doradczych, mają dostęp do aktualnych informacji edukacyjno-zawodowych zamieszczonych na platformie internetowej stworzonej dla potrzeb projektu. Dzięki temu część z uczniów już wie, co chce robić w przyszłości, jaki zawód wybierze.

Warszawskie szkoły ponadpodstawowe w liczbach:

  • 85 liceów ogólnokształcących
  • 45 techników
  • 25 szkół branżowych I stopnia
  • 1 centrum kształcenia praktycznego

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności