Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski System Doradztwa Zawodowego został wzmocniony przez nowych doradców zawodowych...

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: środa, 7 sierpnia, 2019 - 11:34
zaktualizowany: środa, 7 sierpnia, 2019 - 11:34

W ramach projektu   "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT RPO WM 2014-2020, 48 nauczycieli  szkół warszawskich oraz gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, ukończyło studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Wszystkim gratulujemy i zyczymy powodzenia. Zapraszamy do dalszej współpracy i działania w obszarze doradztwa zawodowego. 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon plakat_a3_ostateczny_zit.doc128 KB

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności