Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Cukiernik 751201 T.4 Produkcja Wyrobów Cukierniczych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 20 listopada, 2016 - 23:32
zaktualizowany: środa, 12 września, 2018 - 08:24
Dzielnica: 
Praga Południe
Nazwa jednostki: 
Centrum Kształcenia Praktycznego
Ulica: 
ul. Mińska 1/5
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
T.04

Opis kwalifikacji: 

Produkcja wyrobów cukierniczych
Zawód: 
Cukiernik
Wymagania: 
Dostarczenie następujących dokumentów : zgłoszenie na kurs świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie wystawione przez lekarza. Uczestnikiem kursu musi być osoba pełnoletnia.
Data rozpoczęcia kursu: 
2015-01-17
Typ kursu: 
zaoczne
Telefon kontaktowy: 
22 619 00 38