Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wyodrębnionej w zawodzie technik architektury krajobrazu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 listopada, 2016 - 14:08
zaktualizowany: środa, 12 września, 2018 - 09:24
Dzielnica: 
Mokotów
Nazwa jednostki: 
Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
Ulica: 
ul. Bełska 1/3
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
R 21

Opis kwalifikacji: 

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Zawód: 
Technik architektury krajobrazu
Wymagania: 
W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy określa odpowiednie rozporządzenie MEN. Osoby podejmujące kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, które uzyskały na dotychczasowych drogach swojego kształcenia (wcześniej ) określone efekty kształcenia nie muszą powtarzać po raz kolejny uzyskanych wcześniej efektów i na złożony wniosek mogą by zwolnione z określonych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie kształcenia na danym kursie, zgodnie z zasadą „indywidualizacji ścieżek edukacji i kariery”. Osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, będą mogły przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z w/w kwalifikacji w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności. Dostosowanie to następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.
Data rozpoczęcia kursu: 
2016-09-01
Typ kursu: 
zaoczne
Telefon kontaktowy: 
22 848-54-53