Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 22 maja, 2018 - 19:01
zaktualizowany: czwartek, 31 stycznia, 2019 - 00:51
Dzielnica: 
Żoliborz
Nazwa jednostki: 
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Ulica: 
ul. Włościańska 35
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
M.42

Opis kwalifikacji: 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Zawód: 
Technik pojazdów samochodowych 311513
Wymagania: 
Ukończone 18 lat Wypełniony formularz zgłoszeniowy, kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia ostatniej szkoły (do wglądu oryginał), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 11 lipca 2018 roku.
Data rozpoczęcia kursu: 
2018-09-15
Typ kursu: 
zaoczne
Telefon kontaktowy: 
22 663 30 38