Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Array

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 21:26
zaktualizowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 21:26
Dzielnica: 
Praga Południe
Nazwa jednostki: 
Centrum Kształcenia Praktycznego
Ulica: 
ul. Mińska 1/5
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
M.19

Opis kwalifikacji: 

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Zawód: 
Technik mechanik
Wymagania: 
Dostarczenie następujących dokumentów : zgłoszenie na kurs świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie wystawione przez lekarza. Uczestnikiem kursu musi być osoba pełnoletnia.
Data rozpoczęcia kursu: 
2015-02-07
Typ kursu: 
zaoczne
Telefon kontaktowy: 
22 619 00 38