Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Technik ekonomista - Prowadzenie i planowanie działalności gospodarczej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 21:26
zaktualizowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 21:26
Dzielnica: 
Mokotów
Nazwa jednostki: 
Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Ulica: 
ul. Fryderyka Joliot-Curie 13
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
A35

Opis kwalifikacji: 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Zawód: 
Technik ekonomista
Wymagania: 
świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej oraz orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
Data rozpoczęcia kursu: 
2014-09-01
Typ kursu: 
stacjonarne
Telefon kontaktowy: 
22 8446663