Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności - Warszawski System Doradztwa Zawodowego

4 marca, 2019 - 10:56
Warszaty dla doradców zawodowych m.st. Warszawy
Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z LS Airport Services i LS Technics po raz pierwszy wspólnie organizują warsztaty dla doradców zawodowych w ramach Salonu Lotniczego LS Academy w dniach 18-19 marca 2019 r. Impreza odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie.
26 lutego, 2019 - 18:47
Nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego zostało już opublikowane...
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r.w sprawie doradztwa zawodowego wejdzie w życie 1 września 2019 r. (Dz.U.2019.325).
26 lutego, 2019 - 15:20
XI Bielańskie Targi Edukacyjne
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz doradcy zawodowi zapraszają uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjalnych wraz z Rodzicami na konsultacje indywidualne dotyczące predyspozycji zawodowych i podejmowania decyzji edukacyjnych podczas XI Bielańskich Targów Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”, ul. S. Żeromskiego 22/28
Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego
3 kwietnia, 2019 - 11:21
Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego
Pierwszy weekend Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży już za nami.
19 lutego, 2019 - 10:41
Harmonogram działań absolwenta szkoły podstawowej/gimnazjum w rekrutacji 2019/2020
Przedstawiamy harmonogramy działań absolwentów szkół podstawowych/gimnazjów w rekrutacji 2019/2020
15 lutego, 2019 - 12:09
Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020
15 lutego, 2019 - 12:10
Uchwała nr VI/74/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę
Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę
19 lutego, 2019 - 08:06
Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży
Po raz pierwszy zapraszamy na Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego...
15 lutego, 2019 - 12:11
Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES zaprasza...
Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2019 r. w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES przy ul. Starej 4 w Warszawie doradcy zawodowi udzielają dodatkowego wsparcia i służą pomocą w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Koordynatorem CRDZ jest Pani Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl. Podajemy Państwu adresy e-mail doradców zajmujących się wsparciem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.
Targi Edukacyjne m.st. Warszawy
8 marca, 2019 - 11:40
Targi Edukacyjne m.st. Warszawy
Już po raz kolejny zapraszamy Uczniów i Rodziców na Targi Edukacyjne m.st. Warszawy.

Strony