Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Współpraca szkół z pracodawcami

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2013 - 07:54
Rozwijanie współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi jest od lat jednym z kierunków rozwoju warszawskiej oświaty. Głównym obszarem współpracy jest realizacja praktycznej nauki zawodu, która może odbywać się u pracodawcy. Ponadto dzięki porozumieniom z pracodawcami możliwe jest efektywne dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia. Miasto podpisało porozumienia m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, zaś szkoły podpisały 30 porozumień dwustronnych, dotyczących m.in.: organizacji praktyk, wyposażenia pracowni zawodowych, stypendiów dla uczniów. Najbardziej znaczącymi efektami porozumień jest wspólna realizacja projektów współfinansowanych z UE (w latach 2008-2012 na kwotę 1 149 791 zł).

W ostatnich latach Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy realizowało we współpracy z pracodawcami następujące projekty współfinansowane z EFS:  

 1. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza”
 2. „Zawody budowlane na rynku pracy”
 3. „Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie”
 4. „Nowe możliwości, nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych”
 5. „Młody fachowiec – warsztaty budowlane”,
 6. „Kompleksowo – zawodowi”,
 7. „Motor edukacji zawodowej”.
 8. „Rejs życia – podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii”
 9. „Tuning kariery – pokaż, że potrafisz”

Ponadto wiele projektów realizowanych jest bezpośrednio przez szkoły i urzędy dzielnic m.st. Warszawy:

 1. Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Uczyć się, aby działać – warsztaty oraz zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 27
 3. Specjaliści na światowym poziomie – certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie.  ( Mokotów)
 4. Twój sukces w Twoich rękach.  ( Mokotów)
 5. Będę atrakcyjnym pracownikiem (Praga Południe)
 6. Poligrafia XXI w. (Śródmieście)
 7. Technik elektronik – zawód przyszłości. (Śródmieście)
 8. Zawody przyszłości – program podnoszenia kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych. (Śródmieście)
 9. Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć dla uczniów ZS Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie. (Śródmieście)
 10. Tygrysy rynku pracy (Ursus)
 11. Atrakcyjny zawodowo pracownik program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 (Wola)
 12. Mój wybór moja decyzja – badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych (Wola)
 13. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (Żoliborz)

Serdecznie zapraszamy kolejne przedsiębiorstwa oraz organizacje zrzeszające pracodawców do nawiązywania współpracy zarówno z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, jak i bezpośrednio z warszawskimi szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.