Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkole nr 416 im. UNICEF

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 kwietnia, 2019 - 14:28
ul. Syta
123
02-987
Warszawa,
Wilanów
(Zawady)
Telefon:  228580005
Faks:  228580005
Dyrektor: Anna
Kozłowska

Uwagi: 

oddział zamiejscowy przedszkola: ul. Zygmunta Vogla 62
          

Wizytówka wygenerowana na podstawie wykazu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa dostępnego pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/placowki/bip_edukacja.xls Plik zawiera m.in. informacje o oddziałach specjalistycznych, liczbie uczniów