Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Budżet oświaty

12 października, 2017 - 11:51
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2018 r.
29 września, 2017 - 08:08
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym, tj. 26.09.2017 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1774). Zgodnie z tą ustawą szkoły mogą ubiegać się o środki na zakup sprzętu i aparatury medycznej do gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Maksymalna kwota dofinansowania to 6700 zł.
8 lutego, 2017 - 10:25
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r.
28 listopada, 2016 - 11:52
Wzór projektu planu finansowego na 2017 r.
8 lutego, 2016 - 13:20
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.
10 lutego, 2015 - 12:47
Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli 2014 r.
7 lipca, 2014 - 14:01
Nowa uchwała dotycząca opłat za przedszkola
27 marca, 2014 - 12:22
Inwestycje przedszkolne
Od 2007 roku władze Warszawy podjęły intensywne działania związane z edukacją przedszkolną, uznając ten etap za niezwykle istotny dla rozwoju najmłodszych mieszkańców. Jednym z priorytetów miasta było i jest wspieranie edukacji małego dziecka, poprzez tworzenie nowych miejsc w przedszkolach. W latach 2007 – 2013 na inwestycje i remonty w obszarze infrastruktury przedszkolnej wydano w sumie ponad 400 mln zł.
14 lutego, 2014 - 13:41
Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2013 r.
10 lipca, 2013 - 10:44
Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2011 r.

Strony