Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikaty dot. dotacji

14 marca, 2017 - 15:27
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
13 marca, 2017 - 09:40
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
10 marca, 2017 - 10:43
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
24 stycznia, 2017 - 14:09
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
10 stycznia, 2017 - 15:39
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert
24 października, 2016 - 14:09
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1574/2016 z dnia 21.10.2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
12 października, 2016 - 11:08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
7 września, 2016 - 10:53
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
5 września, 2016 - 12:32
Informacja w sprawie zmian w dotacjach od 1 stycznia 2017 r.
17 sierpnia, 2016 - 09:49
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy

Strony