Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 marca, 2019 - 08:38
zaktualizowany: wtorek, 5 marca, 2019 - 08:38

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy.


Link do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AAD5AFD3-7A51-43A8-999E-0487210585F3,frameless.htm