Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 726/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 8 maja, 2019 - 11:34
zaktualizowany: środa, 8 maja, 2019 - 11:34

Prezydent m.st. Warszawy unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ogłoszonego zarządzeniem Nr 206/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.02.2019 r. z powodu braku zgłoszeń przystąpienia do konkursu.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E0CECFB9-B874-4D23-AFB9-3058BC90E594,frameless.htm